About us

สร้างความเชื่อมั่นด้านสินค้า LED DISPLAY และการรับประกัน ด้วยทุนจดทะเบียน 14 ล้านบาท

บริษัท หยินเทียน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จอภาพแสดงสีจริงชนิด LED ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแสดงผลด้วย LED ได้แก่ จอแสดงภาพ LED (LED Full Color Screen) และป้ายเปลี่ยนข้อความเพื่อออกงานแสดงสินค้าต่างๆ คอนเสิร์ต การประชุม การแข่งขันกีฬา การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

จอแสดงภาพสีจริงชนิด LED (LED Full Color Screen)
คือ จอแสดงภาพที่ใช้เทคโนโลยี LED เป็นตัวกำเนิดภาพ สามารถแสดงภาพวีดีโอ ภาพกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานและสถานที่ต่างๆ อาทิ งานแสดงสินค้า แหล่งทองเที่ยว ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการแหล่งธุรกิจชุมชน สนามกีฬา ฯลฯ สามรถใช้งานกลางแจ้งภายนอกและภายในอาคาร มีให้เลือกหลายรุ่น เหมาะสำหรับการมองในทุกระยะ

การคัดสรร และอุปกรณ์ที่ใช้
- สั่งพิเศษให้คิดแยกสีและความเข้มแสงที่ใกล้เคียงกันซึ่งสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป เพื่อผลิตจอคุณภาพสูงที่มีสีและความเข้มแสงเท่ากันทั้งจอไม่เกิดภาพด่าง
- เลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial grade)
- สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้ในระดับ IP65 จึงสามารถนำจะแสดงภาพนี้ไปใช้ในงานกลางแจ้งที่ต้องเผชิญทั้งแดดและฝนได้เป็นอย่างดี

ประเภทของ LED จะแสดงภาพสีจริงชนิด (LED Full Color Screen) แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่
1. งานภายนอกอาคาร (Outdoor)
เหมาะกับงานภายนอก ติดตั้งภายนอก ทนแดด ทนฝน สามารถมองได้ในระยะไกลๆ ได้ชัดเจน มีความสวยงาม
2. งานภายในอาคาร (Indoor)
เหมาะกับสภาพแวดล้อมภายในร่ม มีระยะการมองไม่ไกล ติดตั้งภายในอาคารแสดงภาพ แสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องเสมือนดูจอขนาดใหญ่ใช้ติดตั้งในงานคอนเสิร์ตงานพิธีงานพิธีการ งานแสดงสินค้าหรือการประชาสัมพันธ์

Modular Design
จอแสดงภาพ Full Color Display ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นโมดูล (Modular) โดยประกอบโมดูลย่อยๆ เหล่านี้ให้เป็นจอภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดตั้งให้เหมาะสมกับขนาดและสถานที่ติดตั้งของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นการง่ายต่อการบำรุงรักษา คือ ในกรณีที่โมดูลหนึ่งเสียหาย สามารถถอดเปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสียโครงสร้าง โมดูลทำจากอลูมิเนียมทำให้ไม่เกิดสนิม และมีน้ำหนักเบา

Good Visibility
เนื่องจากการประกอบด้วยโมดูลย่อยๆ เป็นจอภาพขนาดใหญ่ จำเป็นต้องทำให้จอภาพแต่ละโมดูลมีสีและเข้มแสงใกล้เคียงกันมาก เพื่อให้ได้ภาพที่สวย ไม่เป็นรอยด่างที่เกินจากสีหรือความเข้มแสงที่ต่างกัน รวมถึงการเปลี่ยนโมดูล เนื่องจากเกิดชำรุดหรือเสียหายเหล่านี้ มีความสำคัญมากทำให้เราเลือกซื้อเครื่องวัดที่คุณภาพสูงเพื่อทดสอบโมดูลทั้งประกอบใหม่ และโมดูลที่ต้องนำไปเปลี่ยนเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้เรายังคำนึงถึงความสามารถในการมองเห็นภาพได้คมชัดทุกสภาพ อาทิ สภาพที่มีแสงจ้าในยามค่ำคืน โดยเพิ่มวงจรในการตรวจสอบระดับความเข้มของแสงสว่างภายนอก ให้สัมพันธ์กับความส่วางภายนอก เพื่อเป็นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงกลางคืนและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์โดยเฉพาะ LED

WIDE RANGE OF INPOT
ภาพที่จะนำไปแสดงภาพ Full Color Display จะถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์ควบคุม ซึ่งสามารถรับสัญญาณภาพได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ RGB , DVI , YUV , YV, COMPOSITE , S-VIDEO , HDTV